Rømersvej 3, 9700 Brønderslev, Tlf.: 99454949
Arbejdsmiljøpolitik

ARBEJDSMILJØPOLITIK

FOR Børnehuset Brundur

Redigeret april 2017

arbejdsmiljørepræsentant Kristina Støve Erikkson
Arbejdsmiljøleder: Hanne PedersenBrønderslev kommunes overordnede arbejdsmiljøpolitik.

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø prioriteres højt for den enkelte medarbejder i dagligdagen. Det betyder, at kommunen som arbejdsgiver har fokus på arbejdsmiljøet i alle arbejds- og beslutningsprocesser.

Vi tilstræber, at medarbejderne ser opgaveløsningen i et helhedsperspektiv. Det betyder, at medarbejderne er medansvarlige for sit eget og kollegernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøindsatsen skal ske med vægt på den forebyggende indsats. Det betyder, at den enkelte medarbejder og leder er forpligtet til at reagere, hvis vedkommende bliver opmærksom på arbejdsmiljørelaterede problemstillinger.

Desuden skal de medvirke til forebyggelse af sådanne problemer.

 Arbejdsmiljøet udformes i samspillet mellem ledere og medarbejdere og bygger på de bærende værdier i personalepolitikken.

********************************************************************
Husk, vi er alle ansvarlige for et godt arbejdsmiljø


Emner, vi arbejder med i forhold til den overordnede arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljøindsatsen skal ske med vægt på den forebyggende indsats. Det betyder, at den enkelte medarbejder og leder er forpligtet til at reagere, hvis vedkommende bliver opmærksom på arbejdsmiljørelaterede problemstillinger.

I forhold til dette arbejder vi forebyggende på at undgå mange løft i dagligdagen og dermed undgå arbejdsskader.

Retningslinier for oplæring og instruktion

I Børnehuset er der specielle arbejdsfunktioner, som det er vigtigt at give instruktion i.

Vi har udarbejdet en løftepolitik, da det specielt på vores område, hvor vi arbejder med spæde og småbørn, er utrolig vigtigt, at vi er opmærksomme på arbejdsstillinger og løft.
 En medarbejder giver instruktion i løftepolitik til alle nye medarbejdere. Endvidere holder hun os andre i ørene og laver øvelser og giver instruktioner. Vi er dog alle opmærksomme på hinanden og minder hinanden om, at bruge de rigtige teknikker og huske at passe på os selv.

Tekniske hjælpemidler

 Instruktionen gives til nye medarbejdere af en af os gamle de første gange. Endvidere er der ophængt instruktionssedler ved de fleste tekniske hjælpemidler.

Diverse køkkenmaskiner.

 Jette, økonoma giver instruktion i brugen af disse, hvis der er brug for det.


Brugsanvisninger for stoffer og materialer samt teknisk udstyr

Vi bruger ikke mærkningspligtige stoffer sammen med børnene.

De mærkningspligtige stoffer og materialer, vi har i vuggestuen, bruges i køkken og ved rengøring.

Arbejdsmiljørepræsentanten sørger for brugsanvisninger for mærkningspligtige stoffer og materialer.

 Sikkerhedslederen sørger for brugsanvisninger for teknisk udstyr. Endvidere er det sikkerhedslederens ansvar, at de til enhver tid er ajourført.
Kommunens tekniske servicemedarbejdere udfører løbende kontrol af teknisk udstyr.


 Ulykkesundersøgelse og –forebyggelse

Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder er bekendt med de farer og risici, der er på arbejdspladsen. Hos os vil den typiske arbejdsskade være en kort eller langvarig belastning af ryggen – ved forkerte og mange løft.

 Den enkelte medarbejder har efter grundig instruktion, selv ansvaret for at benytte sig af de hjælpemidler og retningslinier, vi har til at afhjælpe løft og vrid. Endvidere påhviler det alle at stille forslag til evt. forbedringer i vores arbejdsmiljø. Vi skal alle så vidt muligt undgå stressede situationer i dagligdagen, da det ofte er der ulykkerne sker.
 Skulle ulykken ske skal der ske anmeldelse af ulykken digitalt på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Fremmede håndværkere

 I sommerhalvåret har vi havefolk en gang om ugen om torsdagen.
 De kommer oftest ved 8-tiden og slår græs og bruger buskrydder og græstrimmer.
 I den periode sender vi ikke børn og voksne på legepladsen.

 I øvrige tilfælde vurderes, hvilke instruktioner, der skal gives for at sikre håndværkere og medarbejdere. Det er svært at give generelle retningslinier vedr. dette.

Inddragelse af ansatte og hvordan vi sikrer regelmæssig gennemgang af arbejdsmiljø i vuggestuen

 Vi er alle i huset med til at udarbejde APV.
 De enkelte medarbejdere beskriver de fysiske forhold på deres område og fælles arealer deles ud blandt medarbejderne til beskrivelse etc.
  Ved arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø laves trivselsundersøgelse af HR-afdelingen i Brønderslev kommune hvert andet år.

 APV’en står i en mappe på kontoret.
 Den evalueres løbende og senest hvert andet eller tredie år.

 Vedr. psykisk arbejdsmiljø har vi en trivselsrunde på personalemøderne med MED status hver 4. måned, hvor medarbejdere har mulighed for at udtale sig om det psykiske arbejdsmiljø.Arbejdsmiljøleder og arbejdsmiljørepræsentant afholder et til to møder om året, hvor vi gennemgår vuggestuens både fysiske og psykiske arbejdsmiljø og formidler vores tanker videre til alle medarbejdere. Herudover har vi et månedligt møde.Alle medarbejdere kan til en hver tid indgive forslag til forbedringer af arbejdsmiljøet.


Gravide medarbejdere

 Gravide medarbejdere sendes hjem, hvis børn eller medarbejdere har smitsomme børnesygdomme, der evt. kan skade fostret. Den gravide sørger selv for at taget blodprøver i den forbindelse.
Vi opfordrer den gravide til at undgå løft og andre påvirkninger, der kan være til fare for hende og barn.

Særligt indsatsområde

Vil til stadighed være at implementere gode løfteteknikker og bruge de hjælpemidler, vi har for at forebygge arbejdsskader.

Sidst opdateret 27. september 2018